During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

 Cudzoziemiec, który przeprowadził się do Polski prędzej czy później zaczyna myśleć o zakupie nowego samochodu lub transporcie posiadanego pojazdu do Polski. Bez względu na wybraną opcję zawsze musi przejść proces wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie.

  1. Polskie prawo jazdy zostanie przyznane na taki sam okres jak zagraniczne. Wynika to z faktu, że polski Departament Komunikacji wysyła wniosek o potwierdzenie autentyczności zagranicznego prawa jazdy do instytucji państwowej kraju, w którym zostało wydane. Po wygaśnięciu można je przedłużyć w Polsce.
  2. W niektórych krajach istnieje zasada, że kategorie są nadane na czas nieokreślony, ale w Polsce zasada ta nie działa, a kategorie przypisane cudzoziemcowi będą ważne przez maksymalnie 15 lat od daty wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie.
  3. Czas oczekiwania na wymianę prawa jazdy jest trudny do przewidzenia, ponieważ wszystko zależy od szybkości działania instytucji państwowej, która wydała cudzoziemcowi prawo jazdy w jego kraju. Standardowo polski departament przewiduje termin od 2 miesięcy do 1 roku. Cudzoziemiec, jako wnioskodawca, może przyspieszyć proces tylko wtedy, gdy natychmiast i dokładnie poda adres instytucji państwowej, która wydała mu prawo jazdy. W takim przypadku polski departament nie będzie musiał samodzielnie szukać właściwej instytucji. Niestety jest to jedyny sposób, w jaki cudzoziemiec może wpłynąć na szybkość wymiany prawa jazdy.
  4. Do zestawu dokumentów niezbędnych do wymiany prawa jazdy należy: tłumaczenie przysięgłe zagranicznego prawa jazdy na język polski, wniosek o wydanie polskiego odpowiednika, zdjęcie, rejestracja (wymagany jest pobyt w Polsce powyżej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), opłaty (100,50 PLN za wydanie nowego prawa jazdy, 17 PLN, jeżeli cudzoziemiec wyznaczy pełnomocnika, który może odebrać i przekazać prawa jazdy wnioskodawcy).

Wymiana prawa jazdy jest jednym z najpopularniejszych wniosków naszych klientów. Bazując na naszym doświadczeniu, pomożemy Państwu przejść przez cały proces tak szybko, jak to możliwe i zawsze doradzimy w każdej sytuacji!