During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Jak założyć konto na portalu PUE ZUS

 Każdemu przedsiębiorcy, który zaczyna swoją działalność w Polsce, rekomendujemy założenie profilu na portalu PUE ZUS. Z tego płynie wiele korzyści, między innymi to, że można w każdym momencie obserwować co dzieje się z wpłatami na ubezpieczenie społeczne oraz czy są jakieś zaległości. Dodatkowo można otrzymywać w wersji elektronicznej różnego rodzaju dokumenty o niezaleganiu, o potwierdzeniu posiadania ubezpieczenia społecznego, które można przedstawić w różnych instytucjach. Należy zaznaczyć, że polecamy założyć takie konto osobom, które zatrudniają w swojej firmie pracowników, albo sami są zgłoszeni do ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W pozostałych przypadkach, rejestracja w PUE ZUS nie jest obowiązkowa.

 Jak można zarejestrować się i korzystać z portalu PUE ZUS? Przede wszystkim trzeba wejść na stronę https://www.zus.pl/pue/rejestracja . Następnie trzeba dokonać wyboru jaki rodzaj profilu chcemy założyć, dla osoby fizycznej czy dla osoby prawnej. Konto powinno być założone najpierw na osobę fizyczną, a następnie do tego konta można dodać konto osoby prawnej. Dlatego najpierw rejestrujemy się jako osoba fizyczna, wybierając odpowiednie pole. Dalej należy wypełnić formularz danymi osobowymi. Po ustaleniu hasła login zostanie nadany i przesłany automatycznie na wskazany w formularzu adres e-mail. Ostatnim krokiem będzie potwierdzenie tożsamości, które trzeba obowiązkowo zrobić w ciągu siedmiu dni od otrzymania takiej prośby od ZUS.

 Zrobić to można przez system ePUAP, za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub w placówce ZUS. Wybór zależy od dyspozycji i preferencji wnioskodawcy. Dodatkowo istnieje opcja potwierdzenia tożsamości przez bank, ale z tego rozwiązania mogą korzystać tylko ci wnioskodawcy, którzy wiedzą, że ich bank podpisał odpowiednie porozumienie z ZUS (PKO Bank Polski, BOŚ Banku, Millennium, Citi handlowy, ING Bank Śląski). My swoim klientom polecamy zawsze jedną z trzech pierwszych przedstawionych opcji.

 Co prawda na rejestrację i logowanie do systemu PUE ZUS należy poświęcić około godzinę, ale później można zaoszczędzić dużo czasu, w związku z brakiem konieczności dzwonienia na infolinię czy pisania wiadomości e-mail do ZUS, żeby dowiedzieć się o podstawowe rzeczy, które są podane na portalu PUE ZUS. Oczywiście, jeżeli Państwo mają skomplikowany lub niestandardowy przypadek, zapraszamy do naszego biura na konsultację!