During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Rejestracja pojazdu online

Przy zakupie samochodu należy pamiętać o obowiązku jego rejestracji. Rejestracja samochodu jest obowiązkowa. Rejestracja samochodu w urzędzie osobiście jest wszystkim dobrze znana, dlatego w tym artykule skupimy się na zdalnej rejestracji samochodu, szczegółach, warunkach i dla kogo jest ona dostępna.

Przy zakupie samochodu należy pamiętać o obowiązku jego rejestracji. Rejestracja samochodu jest obowiązkowa. Cyfryzacja, która od wielu lat szybko się rozwija w Polsce w różnych dziedzinach, pozwala na pewne ułatwienia także w procedurze rejestracji pojazdów. Istnieje kilka opcji rejestracji pojazdów - wizyta osobiście w wydziale komunikacji oraz zdalnie przez Internet. Rejestracja samochodu w urzędzie osobiście jest wszystkim dobrze znana, dlatego w tym artykule skupimy się na zdalnej rejestracji samochodu, szczegółach, warunkach i dla kogo jest ona dostępna.

Rejestracja samochodu online wymaga przede wszystkim przygotowania. Nowy właściciel musi mieć zaufany profil ePUAP i upewnić się, że urząd, do którego będzie składał wniosek, ma elektroniczną skrzynkę podawczą. Można to sprawdzić w wyszukiwarce urzędów podczas napisania listu elektronicznego przez ePUAP. Jeśli urząd nie posiada elektronicznej skrzynki podawczej, należy udać się tam osobiście.

Rejestracja elektroniczna wymaga tych samych załączników, które są wymagane przy klasycznej procedurze, tylko w postaci skanów dobrej jakości. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię dowodu rejestracyjnego, dokument zakupu w formie faktury, umowy lub innego dokumentu, karta pojazdu, zaświadczenie z kontroli technicznej (w razie potrzeby), dowód uiszczenia opłat za rejestrację pojazdu.

Niestety, w przypadku rejestracji używanego samochodu nadal pozostaje kwestia zwrotu starego dowodu rejestracyjnego i tablic, jeśli nie można ich zostawić. Aby to zrobić, należy umówić się na wizytę w urzędzie lub wysłać je na własny koszt pocztą lub kurierem. Odbiór gotowych dokumentów w urzędzie odbędzie się również osobiście.

Jeśli został zakupiony nowy samochód, od 1 czerwca 2021 r. można zarejestrować samochód również przez dealera, od którego ten samochód został zakupiony. Właściciel może upoważnić dealera do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu i uzyskania od organu rejestrującego decyzji o tymczasowej rejestracji wraz z tymczasowym zezwoleniem i zalegalizowanymi tablicami rejestracyjnymi. Do wniosku w formie elektronicznej zostaną dołączone m.in. pełnomocnictwo, dowód zakupu pojazdu, potwierdzenie dokonania opłaty za rejestrację i pełnomocnictwo. Koszty te ponosi oczywiście właściciel pojazdu. Decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z tymczasowym zezwoleniem i zalegalizowanymi tablicami rejestracyjnymi urząd przekazuje przedstawicielowi dealera albo bezpośrednio do właściciela na jego koszt. Decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny właściciel pojazdu będzie mógł odebrać w wydziale komunikacji.

Podsumowując, po zakupie pojazdu należy pamiętać o obowiązku jego rejestracji w wydziale komunikacji właściwym dla adresu zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby spółki. Nowy właściciel ma na to 30 dni. Sposób rejestracji pojazdu nowy właściciel wybiera samodzielnie, opierając się na możliwościach technicznych urzędu oraz dostępności ePUAP.