During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Nadchodzą duże zmiany w VAT. Co nas czeka w 2017?

W nowym - 2017 roku -  wejdzie w życie kilka zmian w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Co się zmieni w nowym roku:

1) zostanie przedłużone zastosowanie podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r.,

2) nastąpi zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł,

3) powstaną nowe przepisy o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym,

4) zostanie zlikwidowana możliwość składania kwartalnych deklaracji podatku VAT przez podatników innych niż mali podatnicy VAT oraz przez podatników zaczynających wykonywanie działań podlegających opodatkowaniu,

5) zostanie wprowadzony obowiązek składania deklaracji VAT oraz danych podsumowujących w formie elektronicznej (z obostrzeniem, że część podatników deklaracje VAT w formie elektronicznej będzie musiała składać dopiero od 1 stycznia 2018 r.),

6) usługi stanowiące roboty budowlane zostaną objęte odwrotnym obciążeniem

7) nastąpi poszerzenie katalogu towarów ujętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.