During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Nadanie numeru pesel cudzoziemcowi będącemu członkiem zarządu spółki

 Posiadanie numeru PESEL jest niezbędne do składania sprawozdań finansowych. Cudzoziemiec będący w zarządzie spółki musi postarać się o nadanie numeru PESEL, zaktualizować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wyrobić podpis elektroniczny, zawierający posiadany numer PESEL. Dopiero po wpisaniu numeru PESEL do rejestru, sąd zaakceptuje podpisane sprawozdanie finansowe.

 Numer PESEL dla członków zarządu spółki można uzyskać na dwa sposoby. Po pierwsze, na podstawie uzyskania zameldowania czasowego lub stałego na terytorium Polski podczas wizyty w urzędzie. W takim przypadku PESEL jest wydany od razu. Do wymaganych dokumentów należy:

  • paszport cudzoziemca;
  • tytuł prawny do lokalu;
  • wypełniony wniosek.

Drugą podstawą do uzyskania numeru PESEL jest obowiązek posiadania numeru PESEL przez członków zarządu spółki do złożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecność cudzoziemca nie jest wymagana w takim przypadku, można załatwić sprawę przez pełnomocnika, który przebywa na terytorium Polski. Do niezbędnych dokumentów należy:

  • odpis pierwszej strony paszportu, na którą trzeba uzyskać klauzulę apostille oraz wykonać tłumaczenie przysięgłe w Polsce;
  • oświadczenie, że osoba nie przebywa w Polsce;
  • pełnomocnictwo;
  • wydruk z KRS;
  • wniosek o nadanie numeru PESEL.

Czas nadania numeru PESEL wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.