During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Wymagania dla uzyskania licencji taxi w Warszawie

 Przewóz osób taksówką jest popularnym i całkiem dochodowym biznesem, który można rozpocząć bez większych kosztów. Jednakże, aby prowadzić taką działalność, należy uzyskać licencję. Jeśli jesteś zainteresowany tym kierunkiem, w naszym artykule dowiesz się jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać licencję w Warszawie, a także jaki jest jej koszt.

 Jednym z głównych warunków uzyskania licencji jest to, że mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, członkowie organu zarządzającego spółki (osoby prawnej) oraz osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne:

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu.

Jednocześnie nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Oprócz tego muszą posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi. Oznacza to, że są ich właścicielami, współwłaścicielami, ewentualnie posiadają pojazdy w leasingu lub dzierżawie.

W celu uzyskania licencji należy udać się do Wydziału Transportu Drogowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Po poprawnym wypełnieniu i dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów zostanie wydana licencja taksówkarza wraz z wypisem (wypisami) na przewóz osób taksówką. Otrzymasz również dodatkowe oznakowanie taksówki (tabliczkę informacyjną z hologramem, identyfikator kierowcy TAXI).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką może być wydana na minimum 2 lata, a maksymalnie 50 lat.

Opłata za udzielenie licencji na obszar m.st. Warszawy zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:

  • 320 zł - na okres od 2 do 15 lat
  • 380 zł - na okres od 15 do 30 lat
  • 450 zł - na okres od 30 do 50 lat

Za jeden pojazd trzeba uiścić opłatę (11%), również uzależnioną od okresu licencji, w wysokości: do 15 lat – 35,20 zł, do 30 lat – 41,80 zł, do 50 lat – 49,50 zł.

  • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd;
  • za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
  • za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji, natomiast za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany  licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Taksówka musi być wyposażona w taksometr z kasą fiskalną (może być elektroniczna), apteczkę, koło zapasowe, dodatkowe światło z napisem „TAXI” umieszczone na dachu. Pamiętaj, że samochód, musi przejść specjalny przegląd w stacji kontroli pojazdów. Taki przegląd musisz wykonać jeszcze przed złożeniem wniosku o licencję.

Należy pamiętać, że przewóz pasażerów bez licencji  jest zabroniony i podlega karze administracyjnej.

Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oferujemy naszą pomoc w uzyskaniu licencji, napisz do nas na adres: info@consultinvest.pl.