During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Title not found

Czy mogę zatrudnić na pracę cudzoziemca?
Macie Państwo prawo zatrudniać obywateli państw trzecich. Ale do tego trzeba uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce. Procedura jest prosta, a my pomożemy Państwu w tym!
Jakie wymagania co do minimalnej liczby pracowników?
Wymagań nie ma.
Czy wymagane są jakieś duże inwestycje związane z rejestracją firmy?
Żadne dodatkowe inwestycji na otwarcie biznesu w Polsce nie są wymagane.
Czy można dokonać zmian w składzie zarządu po rejestracji firmy?
Można, ale wszystkie procedury dodanie współwłaścicieli i członków zarządu, lepiej zrobić podczas rejestracji firmy. Tak jak po wprowadzeniu zmian, należy sporządzać akty notarialne i rejestrować zmiany w KRSie. To wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Czy można zarejestrować firmę w Polsce na jedną osobę?
Każdy cudzoziemiec ma prawo na rejestrację przedsiębiorstwa w Polsce i zarządzanie nim. Ale zaleca się, w celu optymalizacji podatków, rejestrować SP. z o. o. z więcej niż jednym założycielem.
Na jakich zasadach mogę przyjechać do Polski i znajdować się w kraju po otwarciu firmy? Czy mogę jeździć po Unii Europejskiej?
Po zakończeniu rejestracji przygotujemy dla Państwa dokumenty w celu uzyskania narodowej polskiej multi wizy (wiza D). Z tą wizą macie Państwo prawo przebywać w krajach strefy Schengen do 90 dni w ciągu każdego półrocza.
Jakie są wymagania wobec nierezydentów, aby założyć SP. z o. o.?
Zezwolenie na pobyt, meldunek, dokumenty wewnątrzkrajowe dla nierezydentów nie są wymagane. Wystarczy ważnego paszportu.
Ile czasu trwa rejestracja? Czy konieczne jest osobista obecność?
Rejestracja trwa około 30 dni. Przyspieszyć proces się nie uda. Jedyna opcja, to zakup gotowej spółki. Jeśli masz chęć i możliwość być obecnym przy składaniu dokumentów założycielskich na terenie Polski, to należy przyjechać do Warszawy na jeden dzień. To wystarczająco dużo czasu, aby podpisać wszystkie dokumenty. Możemy zorganizować wszystko na Państwa pełnomocnictwa, bez konieczności przyjazdu. Możecie Państwo oczekiwać zakończenia procedury w miejscu zamieszkania.
Czy należy wprowadzać w skład firmy obywatela Polski?
Nie. Cudzoziemcy mogą samodzielnie zarządzać polską firmą jako prezes i członkowie zarządu, bez konieczności uczestnictwa obywateli Polski.
Kiedy należy wpłacić kapitał zakładowy firmy w Polsce?
Podczas rejestracji firmy założyciele podpisują deklarację o wpłacie kapitału w całości. Najlepiej wpłacić sumę kapitału zakładowego na konto spółki, niezwłocznie po rejestracji.
Co ogranicza wielkość kapitału zakładowego spółki?
Wielkość kapitału zakładowego ogranicza tylko zobowiązania wobec wierzycieli.