During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zmiany w KRS

Dla Twojego spokoju i komfortu, przy zmianach w Twojej spółce lub jej likwidacji, wszelkie zmiany w KRS weźmiemy na siebie. Pomożemy zamknąć sprawę z najmniejszymi dla Ciebie stratami, przeprowadzimy całą papierkową robotę we wszystkich niezbędnych instancjach, wypełnimy wniosek o stanie finansowym firmy.

Weźmiemy na siebie zadania o następującym zakresie:

 • Zmiana zarządu 
 • zmiana adresu rejestracyjnego
 • Zmiana nazwy firmy
 • Przeniesienie firmy w inne miejsce
 • Zmiana akcjonariuszy
 • Zmiany w umowie spółki
 • W razie potrzeby, składania rachunku zysków i strat i sprawozdawczości finansowej
 • W przypadku zmiany rodzaju działalności firmy.

Weźmiemy na siebie likwidację spółki, jeśli przyczyną zaprzestania działalności jest:

 • upadłość
 • przeniesienie firmy do innego kraju (musi być potwierdzona aktem notarialnym)
 • zgodnie z ogólną decyzją akcjonariuszy
 • z innego powodu, który nie jest niezgodny z prawem kraju.

 

SPRAWDŹ CENĘ