During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Sposoby na uzyskanie numeru PESEL

 Warto zacząć od tego, że PESEL jest skrótem od “Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności” i jest 11-cyfrowym osobistym numerem identyfikacyjnym osoby, który jest nadawany zarówno Polakom, jak i cudzoziemcom. Jak wiadomo, podczas meldunku można automatycznie uzyskać numer PESEL. Aby to zrobić, do wniosku o meldunek należy złożyć dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w lokalu (np. umowę najmu). W tym przypadku PESEL jest nadawany natychmiast.

 Jednak nie każdy ma możliwość zameldować się w Polsce. W takim przypadku cudzoziemiec musi wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL, wskazując w nim podstawę prawną, z której wynika obowiązek jego uzyskania. Jeżeli jakikolwiek urząd (np. ZUS lub urząd skarbowy) wymaga numeru PESEL, to musi podać podstawę prawną tego wymogu. Przypominamy, że cudzoziemiec może ubiegać się o nadanie numeru PESEL powołując się na rejestrację w systemie ePUAP. W tym celu w kolumnie «podstawa prawna» należy wpisać: § 4 ust. 2, § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Podstawą do nadania numeru PESEL może być również rejestracja spółki. W takim przypadku należy powołać się na przepis prawny z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od 1 czerwca 2021 roku weszła w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Cudzoziemcy mogą teraz ubiegać się o nadanie numeru PESEL dla celów podatkowych. W tym przypadku przy składaniu wniosku należy podać podstawę prawną: art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510). Aby uzyskać numer identyfikacyjny na tej podstawie, oprócz wniosku i dokumentu tożsamości, konieczne jest przedstawienie jakiejkolwiek umowy podlegającej opodatkowaniu. Może to być potwierdzenie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub umowa kupna sprzedaży samochodu lub nieruchomości. W ten sposób nowe przepisy zachęcają organy podatkowe do łatwiejszej identyfikacji podatnika. Pracownik może wykorzystać numer PESEL do zalogowania się do serwisu Twój e-PIT do składania zleceń deklaracji na stronie podatki.gov.pl.

Jeżeli nadanie następuje przy składaniu wniosku ze wskazaniem podstawy prawnej, termin nadania numeru PESEL wynosi do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Jeśli zainteresował cię temat naszego artykułu i potrzebujesz pomocy w zakresie uzyskania numeru PESEL, a nie wiesz od czego zacząć - skontaktuj się z nami!