During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Estoński CIT od 2021 roku

 W celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw rząd podjął decyzje o wprowadzeniu w Polsce rozwiązania, które funkcjonuje pod nazwą estoński CIT, model opodatkowania, który skutecznie działa w Estonii od 20 lat. Zgodnie z nowymi przepisami polskie spółki kapitałowe od 2021 roku będą mogły opłacać podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) dopiero w momencie wypłaty zysków, przy spełnieniu określonych wymogów, które opiszemy niżej.

 Jakie korzyści niesie planowana zmiana opodatkowania? W pierwszej kolejności brak podatku oznacza większą płynność finansową, poprawia zdolność kredytową oraz zwiększa kapitały własne przedsiębiorstwa. Spółka nie musi płacić podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie. W związku z tym spółka nie będzie musiała płacić podatku w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach, dlatego nie trzeba będzie poświęcać wiele czasu na optymalizacje podatkowe, a obowiązki związane z rachunkowością i składaniem deklaracji zostaną zmniejszone do minimum. Z proponowanego opodatkowania będzie można skorzystać przez okres 4 lat, przedłużając na kolejne 4-letnie okresy.

Przedsiębiorcy w pierwszej kolejności powinni sprawdzić, czy spółka spełnia wszystkie warunki:

 - przychody spółki nie mogą przekraczać 50 milionów złotych, a przychody z działalności operacyjnej powinny wynosić nie mniej niż połowę przychodu;

- spółka musi wykazać nakłady inwestycyjne;

- wspólnikami lub akcjonariuszami takiej spółki mogą być tylko osoby fizyczne;

- takie spółki nie mogą posiadać udziałów, akcji, czy ogółu praw i obowiązków w innych  podmiotach;

- spółka musi zatrudniać co najmniej 3 pracowników oprócz wspólników.

Wszystkie kryteria muszą być spełnione łącznie.

Wprowadzenie podatku estońskiego premier zapowiedział po raz pierwszy w swoim wystąpieniu pod koniec 2019 roku. W czerwcu 2020 roku na oficjalnej państwowej stronie internetowej opublikowano szczegóły tej reformy, jednak cały czas czekamy na projekt ustawy, a następnie jej uchwalenie. Szacuje się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku 2021 roku.