During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Sprzedasz spółkę, długi zostaną

W prasie i internecie są oferty zakupu zadłużonych spółek. Wynika z nich, że wystarczy sprzedać taką spółkę i zmienić jej władze, żeby członkowie poprzedniego zarządu uwolnili się m.in. od długu wobec ZUS.

To ewidentne oszustwo. Zgodnie z przepisami spółka prawa handlowego odpowiada za wszelkie zobowiązania swoim majątkiem.

Jeśli jednak egzekucja z majątku spółki jest nieskuteczna, to za długi odpowiadają solidarnie członkowie zarządu. Oszuści sugerują, że całkowita odpowiedzialność spadnie wtedy na nowy zarząd. To nieprawda. Członkowie zarządu ponoszą pełną odpowiedzialność za zaległości składkowe, które powstały za ich kadencji. Zakończenie współpracy ze spółką nic tu nie zmienia – podkreśla Dariusz Mańko, zastępca dyrektora ds dochodów Oddziału ZUS w Lublinie.

Trzeba pamiętać, że im dłużej istnieje zaległość w opłacaniu składek, tym wyższe są odsetki, które trzeba będzie również spłacić.

Są lepsze sposoby na wyprowadzenie spółki z trudnej sytuacji finansowej. W przypadku zadłużenia wobec ZUS można wystąpić do Zakładu o rozłożenie zaległości na raty.

Gdy jednak spółka nie jest w stanie spłacać długów, jej władze powinny pamiętać o obowiązku złożenia do sądu we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.