During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zalety kwartalnego rozliczania podatków

 Każdy przedsiębiorca musi zadeklarować metodę rozliczania podatku dochodowego oraz jeżeli jest podatnikiem VAT to także podatku od towarów i usług. Większość polskich przedsiębiorców może zdecydować się na jedną z dwóch form rozliczania podatków – miesięczną lub kwartalną. Z prawa do kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego (CIT) mogą skorzystać mali podatnicy (których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku 1.200.000 euro) oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Z prawa do kwartalnego rozliczenia podatku VAT mogą skorzystać również mali podatnicy jeśli od daty rejestracji VAT minęło przynajmniej 12 miesięcy.  W tym artykule przyjrzymy się korzyściom kwartalnego rozliczania podatku dochodowego i VAT.

 Pierwszą zaletą jest to, że taka forma oznacza rzadsze kontakty z urzędem skarbowym, ponieważ deklaracje VAT oraz zaliczki na podatek dochodowy są regulowane nie dwanaście, a cztery razy w ciągu roku. Co istotne, dla wielu przedsiębiorców prowadzących księgowość samodzielnie, kwartalne rozliczanie podatków to również oszczędność czasu. Wynika to z faktu, że rzadziej trzeba dokonywać rozliczeń, wykonywać przelewy i składać deklaracje.  

Kolejną zaletą rozliczeń z urzędem w formie kwartalnej jest większa płynność finansowa, szczególnie istotna dla niewielkich firm. Zobowiązania podatkowe są płacone co trzy, a nie co jeden miesiąc, co daje większą elastyczność w zakresie planowania wydatków. Przedsiębiorca może dłużej dysponować gotówką, którą można przeznaczyć na bieżące wydatki firmowe lub jako krótkoterminowe inwestycje.

Gdy klienci spóźniają się z płatnościami za faktury, system kwartalny daje dłuższy czas na rozliczenie podatku. Według ogólnej zasady, VAT można odliczyć w okresie przypadającym na termin powstania obowiązku podatkowego (u sprzedawcy) lub w dwóch kolejnych okresach. Tym samym wydłuża się czas, w którym można odliczyć VAT od otrzymanej faktury.

Aby skorzystać z opcji opłacania zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie, przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić o takim wyborze naczelnika właściwego dla siebie urzędu skarbowego. Przejście na kwartalne rozliczanie podatków, w przypadku podatku dochodowego, jest możliwe tylko raz w roku, tj. do 20 lutego. Jeśli przedsiębiorca może skorzystać z przywileju kwartalnego rozliczania podatku VAT, może dokonać zmiany okresu rozliczeniowego poprzez złożenie do urzędu aktualizacji formularza VAT-R.