During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Ceny transferowe

W 2018 roku 29 października prezydent Polski podpisał ustawę o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, oraz kilka innych ustaw. Zmiany dotknęli także cen transferowych. Nowa ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku wprowadziła dużo zmian w kwestii dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku sporządzanie dokumentacji, co do cen transferowych będzie odbywać się w dwa etapy. Do sporządzenia tej dokumentacji są zobowiązani podatnicy, czyj przychód w roku poprzedzającym przekroczył próg w 2 000 000 euro. Przy tym, że podstawowa kwota transakcji znajduje się na poziomie 50 000 euro i ten poziom zwiększa się w zależności od rozwoju finansowego spółki. Nowa ustawa podniosła próg dokumentacyjny, przy którym podatnicy są zobowiązaniu do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. 

Zmiana także dotyczy mechanizmu określania progów, gdzie brać pod uwagę będą tylko wartość transakcji kontrolowanej. Takie będą te limity:

  • Dla zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych, środków trwałych, pozyskania/udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji – 10 000 000 złoty netto;
  • Dla zakupu/sprzedaży usług, wartości niematerialnych i prawnych, korzystania/udostępnienia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji – 2 000 000 złoty netto.

Ustawa weszła w życie w celu zmniejszenia ilości obowiązków dokumentacyjnych. Jednak warto pamiętać, że taki obowiązek obowiązuje podatników z osiągniętym progiem w 2 000 000 euro netto.  Progi transakcyjne zostaną zwiększone dla podmiotów, którzy mieszkają, albo mają siedzibę w kraju stanowiącym szkodliwą konkurencję podatkową – próg do kwoty 100 000 złoty. Nowa ustawa ostatecznie ustaliła, że podawać kwoty transakcyjne w dokumentacji warto w cenach netto. Zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji transakcyjnych będzie dotyczyło podatników, którzy:

  • Demonstrują w bieżącym roku przychód i przy tym nie ponieśli strat podatkowych;
  • Nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego dla dochodu uzyskanego z działalności firmy.

Warto pamiętać, że zwolnienie z dokumentacji może otrzymać podatnik tylko w sytuacji spełnienia wskazanych wymóg po obie strony transakcji. W pierwszej kolejności z tego zwolnienia mogą skorzystać firmy, którzy nie handlują z firmami z zagranicy a działają na terenie Polski. Obowiązkowe wcześniej CIT /TP i PIT/TP teraz zastąpi informacja o cenach transferowych składana w formie elektronicznej. Opisywać ona będzie informację, co do rodzaju transakcji między dwoma, albo więcej podmiotami i co jest w niej zawarte.

Termin przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych został wydłużony do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. W ustawie zaplanowano wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dla transakcji dotyczących pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej ułatwi to proces uznania ceny, jako rynkowej bez dodatkowych analiz rynku.