During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zmiany w polskim prawie podatkowym. PIT dla młodych do 26 lat.

 W dniu 1 sierpnia 2019 roku w Polsce weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wszyscy pracownicy, którzy nie ukończyli 26 lat aż do sierpnia 2019 roku, otrzymują ulgi na podatek dochodowy, a mianowicie całkowity brak podatku PIT. Ulga dotyczy prawie wszystkich rodzajów zatrudnienia, z wyjątkiem umowy o dzieło, stażu lub praktyk absolwenckich, a także nie jest dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 Mimo to, że liczba podpisanych umów nie ma znaczenia, limit przychodów pozwalający na skorzystanie z ulgi nie powinien przekraczać 85 528 zł brutto rocznie, co oznacza nie więcej niż 7127 zł brutto miesięcznie. W związku z tym, że próg dochodu jest proporcjonalny, 2019 rok będzie wyjątkiem - dochód nie może przekroczyć 35 636,67 zł brutto do końca roku. Należy również zauważyć, że przychody od stycznia do lipca podlegają opodatkowaniu jak poprzednio.

W jaki sposób uzyskać ulgę? Są dwie opcje uzyskania zwolnienia z podatku PIT: zwrot z podatku i oświadczenie pracownika.

Przy wyborze pierwszej opcji pracownik, który nie osiągnął 26 roku życia,  nadal pracuje i otrzymuje wynagrodzenie, a przy składaniu rocznej deklaracji PIT urząd skarbowy sam określi nadpłatę i zwróci odpowiednią kwotę na konto pracownika.

Drugą opcją jest złożenie pracodawcy oświadczenia, w którym będzie wskazane, że dochody od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Takie oświadczenie można złożyć tylko w 2019 roku, od 2020 pracodawca automatycznie nie będzie płacił zaliczek na podatek dochodowy. Po otrzymaniu takiego oświadczenia pracodawca przestaje płacić zaliczki, a tę kwotę dodaje do wynagrodzenia pracownika, który nie ukończył 26 lat.

Do tej pory wszyscy podatnicy podlegali opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej, przy której stawka wynosi 18%, a po przekroczeniu rocznej bazy w wysokości 85 528 zł wzrasta do 32%.