During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Numer EORI

 Numer EORI (Economic Operators Registration and Identification) jest unikalnym numerem używanym na obszarze Unii Europejskiej, który jest nadawany przez organy celne przedsiębiorcy lub innej osobie w celu rejestracji dla potrzeb celnych. System EORI, który wszedł w życie 1 lipca 2009 roku, ma za zadanie ułatwić działalność administracji celnej na terenie Unii Europejskiej. Umożliwia on wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną.

 Identyfikacyjny numer EORI jest używany przy każdej odprawie celnej i jest obowiązkowy dla podmiotu gospodarczego, który posiada siedzibę działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej oraz zamierza wykonywać import lub eksport towarów. Numer EORI należy wyrobić zanim jeszcze podmiot dokona pierwszego zakupu lub sprzedaży do krajów poza Wspólnotą Europejską. Podmiotem gospodarczym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka osobowa, kapitałowa albo inny podmiot dokonujący importu lub eksportu towarów. Należy jednak podkreślić, że nie tylko podatnik prowadzący działalność gospodarczą na terenie Wspólnoty Europejskiej (który chce sprzedawać lub kupować towary z krajów trzecich) jest zobligowany do uzyskania numeru EORI. Także podatnik prowadzący działalność gospodarczą w państwie spoza UE, który zamierza eksportować lub importować towary na terytorium Wspólnoty Europejskiej, będzie zobowiązany do rejestracji w systemie EORI.

Uzyskanie numeru EORI różni się nieco pod względem czasu i procedury w zależności od kraju UE, w którym jest on uzyskiwany. Procedura uzyskiwania numeru EORI jest również inna dla firm zarejestrowanych w UE i dla tych zarejestrowanych poza UE. W przypadku osób zarejestrowanych poza UE za miejsce nadania numeru EORI uznaje się pierwszy punkt przekroczenia granicy celnej. Numer EORI jest nadawany w ciągu maksymalnie 30 dni.

W Polsce można uzyskać numer EORI poprzez samodzielną rejestrację na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC. Numer EORI w przypadku podmiotów krajowych składa się z liter “PL”, numeru NIP uzupełnionego pięcioma zerami (lub ostatnie 5 znaków numeru REGON w przypadku jego posiadania), natomiast dla podmiotów z państw trzecich: liter PL oraz sekwencji 14 cyfr ze znakiem Z na końcu. W celu nadania numeru EORI należy założyć, a następnie aktywować konto na stronie www.puesc.gov.pl. Może to zrobić wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (krajowa lub zagraniczna). Kolejnym krokiem jest uzyskanie zaawansowanego poziomu dostępu do konta na PUESC, poprzez rejestrację osoby fizycznej i uzyskanie numeru ID SISC, czyli unikalnego identyfikatora w Systemie Informacyjnym Skarbowo – Celnym (SISC). Ostatnim krokiem jest rejestracja podmiotu w SISC. W e-formularzu należy zaznaczyć pole: obszar działania – cło oraz pole EORI – tak wypełniony wniosek o rejestrację jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI. Następnie dokument musi zostać zapisany i podpisany podpisem kwalifikowanym lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Przyznany numer EORI jest niepowtarzalny w całej UE. Każde państwo UE posiada własną krajową bazę danych EORI, które razem tworzą unijny system EORI. Wszystkie numery można sprawdzić w internetowej bazie danych - EORI Online Database.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu numeru EORI, skontaktuj się z nami!