During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Firma handlowa, leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo - AgroLas Co Sp. z o.o.

128000$

Spółka rozpoczęła swoją działalność gospodarczą 31.12.1990 roku jako w formie spółki jawnej, a od 2 stycznia 2019 roku działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zajmuje się szkółkarstwem polowym i kontenerowym, nasiennictwem leśnym, plantacjami choinkowymi oraz sprzedażą maszyn i urządzeń wykorzystywanych w leśnictwie i ogrodnictwie. Aktualnie w firmie pracują 4 osoby władające językami rosyjskim oraz angielskim.

Głównym klientem spółki, generującym ok. 80% przychodów są Lasy Państwowe. Około 10% przychodów jest wynikiem sprzedaż na rynki zagraniczne.

Cena obejmuje:

  • know-how oraz kontakty do partnerów handlowych w Polsce na rynkach zagranicznych
  • dokumentację handlową ,techniczną i finansową, oraz wiedzę i doświadczenie zatrudnionych pracowników, popartą referencjami z okresu 30-tu lat prowadzenia działalności na rynkach
  • towary handlowe, wyposażenie biurowe, serwisowe i magazynowe (z wyłączeniami*)
  • zamówienia złożone przez klientów w trakcie realizacji

*Wylączenia obejmują środki pieniężne na rachunku w banku i saldo gotówki w kasie spółki oraz środki transportu (samochody + przyczepa serwisowa z wyposażeniem).

ZAŁÓŻENIA SPRZEDAJACEGO:

AgroLas Co. sp. z. o. o. będzie po sprzedaży funkcjonować pod swoja nazwą lub w połączeniu z dodatkowym członem dodanym przez nabywcę w wyniku: fuzji , zmiany formy prawnej, itp. Spółka zachowa dotychczasowy adres i wszystkie atrybuty z tym związane.

Kupujący przejmuje od dnia zakupu zobowiązania gwarancyjne spółki (wg umów dostawy) oraz będzie świadczył usługi pogwarancyjne dla maszyn i urządzeń dostarczonych przez spółkę na terytorium: Polski, Ukrainy, oraz ze wsparciem logistycznym ich producenta w Kazachstanie.

Kupujący będzie kontynuował współpracę z partnerami handlowymi spółki na Litwie i Białorusi w zakresie umów na dostawy maszyn i części zamiennych od ich producentów w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Wszystkie opłaty związane ze sprzedażą spółki  oraz wprowadzenie zmian w KRS są po stronie kupującego.