During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt

Jeśli chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce, musisz uzyskać zezwolenie, czyli Kartę Pobytu. Jest ona wydawana na rok lub na trzy lata i daje prawo do życia w kraju, możliwość ubiegania się o pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej. Po upływie jej ważności, może zostać przedłużona.

Dokument ten potwierdza tożsamość cudzoziemca i daje mu swobodę i przywileje. Otrzymać zezwolenia na pobyt w Polsce może dostać prawie każdy cudzoziemiec. Dzięki Karcie Pobytu masz prawo do wolnego wjazdu do kraju. Ubieganie się o wizę w tym samym czasie nie będzie potrzebne.

Uzyskać zezwolenie na pobyt możesz, gdy spełniasz jeden z następujących warunków:

  • Prowadzisz działalność w Polsce
  • Oficjalnie pracujesz
  • Studiujesz na polskich uczelniach
  • Jesteś żonaty/a z polskim obywatelem
  • Spełniasz inne warunki

 

SPRAWDŹ CENĘ