During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Przydatne artykuły

Odwołanie od negatywnej decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie legalizacji pobytu

 Decyzja Wojewody Mazowieckiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt może okazać się negatywna z różnych powodów. Czasami odmowa jest uzasadniona, na przykład gdy cudzoziemiec nie spełnił wszystkich warunków lub nie złożył wymaganych dokumentów. Jednak czasami zdarza się, że urzędnik popełni błąd i wyda decyzję na niekorzyść cudzoziemca, mimo tego, że w danym przypadku zgodnie z prawem zezwolenie powinno zostać udzielone. Na szczęście od każdej decyzji administracyjnej cudzoziemcowi przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji.

Czytaj więcej→

Udział w zgromadzeniu wspólników online

 Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa powoduje, że osobiste spotkania w celu przeprowadzenia zgromadzenia wspólników są utrudnione. W związku z tym wielu wspólników spółek zastanawia się, czy można wziąć udział w zgromadzeniu wspólników online?

Czytaj więcej→

Jak założyć konto na portalu PUE ZUS

 Każdemu przedsiębiorcy, który zaczyna swoją działalność w Polsce, rekomendujemy założenie profilu na portalu PUE ZUS. Z tego płynie wiele korzyści, między innymi to, że można w każdym momencie obserwować co dzieje się z wpłatami na ubezpieczenie społeczne oraz czy są jakieś zaległości. Dodatkowo można otrzymywać w wersji elektronicznej różnego rodzaju dokumenty o niezaleganiu, o potwierdzeniu posiadania ubezpieczenia społecznego, które można przedstawić w różnych instytucjach. Należy zaznaczyć, że polecamy założyć takie konto osobom, które zatrudniają w swojej firmie pracowników, albo sami są zgłoszeni do ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W pozostałych przypadkach, rejestracja w PUE ZUS nie jest obowiązkowa.

Czytaj więcej→

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

 Cudzoziemiec, który przeprowadził się do Polski prędzej czy później zaczyna myśleć o zakupie nowego samochodu lub transporcie posiadanego pojazdu do Polski. Bez względu na wybraną opcję zawsze musi przejść proces wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie.

Czytaj więcej→

Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

 Większość cudzoziemców składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jako podstawę swojego pobytu wskazuje wykonywanie pracy na terytorium Polski.
W decyzji o udzieleniu zezwolenia zostaje wymieniony konkretny pracodawca, u którego można świadczyć pracę, na określonych warunkach. Czy w każdym przypadku zmiany danych pracodawcy lub warunków zatrudnienia należy zmienić kartę pobytu?

Czytaj więcej→