During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Przydatne artykuły

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej przez cudzoziemca

 Cudzoziemcy, mający obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Ale jak to wygląda w przypadku cudzoziemców z krajów trzecich?

Czytaj więcej→

Zmiana wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 Jak prawidłowo przeprowadzić zmiany wspólników w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Wszystkie najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w tym artykule!

Czytaj więcej→

Karta Polaka

 Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Od lipca 2019 roku jest wydawana na całym świecie, nie jest już ograniczona do obywatelstwa jedynie byłych republik postsowieckich, jak było wcześniej. Karta Polaka wydawana jest przez konsula, a dla obywateli Białorusi także przez Wojewodę Podlaskiego na terytorium Polski.

Czytaj więcej→

Zakup mieszkania na kredyt w Polsce. Część 3

 Zakup mieszkania na kredyt to bardzo dobra decyzja, jeśli nie chcesz płacić opłat za najem, a spłacone raty kredytu zostaną przeznaczone na własne mieszkanie. Na początek zastanówmy się, czy mieszkanie zakupione na kredyt hipoteczny jest twoją własnością.

Czytaj więcej→

Zmiana siedziby a zmiana adresu

 Ważność zmian w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być konstytutywna lub deklaratywna.

Dlatego dokonując zmian w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy mieć świadomość, że część z nich wejdzie w życie dopiero od momentu ich wpisu do KRS (wpis konstytutywny), a część - od momentu ich zgłoszenia (wpis deklaratywny).

Wszelkie zmiany w umowie spółki będą wymagały wpisu konstytutywnego.

Czytaj więcej→